Wat is imaginaire rescripting?

Met Imaginaire Rescripting (IR) herschrijf je herinneringen aan nare of traumatische gebeurtenissen die invloed hebben op je psychische gezondheid. Je haalt een gebeurtenis op uit je geheugen, alsof je deze opnieuw meemaakt. Je beeld je in hoe de gebeurtenis ook had kunnen aflopen, of wat je zou willen dat je had gedaan.

Het biedt je de mogelijkheid om bepaalde gevoelens, emoties of behoeften te uiten die je op dat moment hebt onderdrukt. Met imaginaire rescripting geef je jouw traumatische herinnering een andere betekenis en herschrijf je de herinnering in je hoofd. Je herinnering krijgt als het ware een ‘update’.

Imaginaire Rescripting een techniek die vaak wordt toegepast binnen zowel Cognitieve Gedragstherapie als Schematherapie. Zowel bij CGT als Schematherapie bestaat de optie om Imaginary Rescripting in te zetten als hulpmiddel om je te helpen vroegere ervaringen opnieuw te herinneren en te verwerken, wat leidt tot positieve veranderingen in emotionele reacties, overtuigingen en gedrag. De aanpak en het doel kan verschillen tussen de benaderingen.

Hoe werkt IR?

Tijdens IR wordt de herinnering aan een traumatische gebeurtenis aangepakt. Of een andere nare herinnering die jou in je dagelijks leven in de weg zit. Samen met je psycholoog haal je eerst (een deel van) de herinnering op. Vervolgens kijk je samen hoe je de herinnering beter kunt maken. Vragen die je op dat moment stelt, kunnen zijn; 

  • Wat had je nodig in dat moment? 
  • Welke handeling had je willen uitvoeren?
  • Hoe was de gebeurtenis dan afgelopen? 


Je doet dit in gedachten en je beeld je je een betere afloop in. Je verandert zo de betekenis van de gebeurtenis uit het verleden: je herschrijft de herinnering.

Je hebt op dat bewuste moment misschien ook bepaalde gevoelens of emoties gehad, die je op dat moment niet kon uiten. Imaginaire rescripting geeft de ruimte om dit alsnog te doen.

 

Wat bereik je met IR?

Het doel van IR is het verminderen van de negatieve invloed die je herinneringen hebben op je psychische gezondheid. De therapievorm helpt negatieve emoties te verminderen en positieve gedachten te versterken. De psycholoog voegt tijdens het herschrijven van de herinnering elementen toe om het gevoel van veiligheid, controle en steun te versterken. Je visualiseert bijvoorbeeld een andere uitkomst. Door het ‘updaten’ van je herinnering, ontwikkel je een andere kijk op gebeurtenissen uit het verleden.

 

Voor wie is IR bedoeld?

IR helpt bij negatieve of traumatische herinneringen die invloed hebben op je psychische gezondheid. Het is een effectieve behandeltechniek als je last hebt van een posttraumatische stressstoornis (PTSS) als gevolg van trauma’s. Dit geldt ook voor trauma’s of nare herinneringen bij andere psychische aandoeningen, zoals angststoornissen, depressie, fobieën en sommige eetstoornissen.

IR kan ook effectief zijn als je last hebt van negatieve gedachten, overtuigingen of een negatieve beleving van een gebeurtenis. Imaginaire rescripting helpt je om de negatieve beleving om te zetten in positieve gedachten.

 

Hoe lang duurt een IR behandeling?

IR therapie kan al plaatsvinden vanaf één sessie, als is het gebruikelijk om de behandeling te spreiden over meerdere sessies. 


IR in combinatie met EMDR 

IR wordt soms ingezet als alternatief voor EMDR. Een combinatie van beide technieken is ook mogelijk bij de behandeling van PTSS. Deze techniek richt zich op het verminderen van de emotionele lading bij bepaalde herinneringen. 

 

Imaginaire rescripting vs imaginaire exposure

Het verschil tussen imaginaire rescripting en imaginaire exposure is dat je bij IR de herinnering herschrijft naar een beter alternatief. Bij imaginaire exposure therapie word je juist herhaaldelijk geconfronteerd met de pijnlijke herinnering. Dit doe je door er steeds opnieuw gedetailleerd over te praten. Daardoor pak je niet helpende gedachten over de herinnering aan en leer je andere gedachten over de gebeurtenis te creëren. Deze twee technieken worden ook naast elkaar gebruikt.