De risico’s

Het gebruik van alcohol en drugs, en dus ook MDMA, is nooit zonder risico’s. Als iemand meer en vaak gebruikt of combineert zijn de risico’s meestal groter. Maar ook soms een lage dosering gebruiken kan niet veilig.

MDMA kan verkeerd vallen

De gebruiker voelt zich dan ziek, draaierig of misselijk. En vaak ook verward of angstig.

Dip

MDMA zorgt ervoor dat blijheidsstofjes op gemaakt worden. Iemand voelt zich de dagen na het gebruik vaak minder goed. Dit wordt ook wel de dinsdag-dip genoemd.

Vermindering rijvaardigheid

Door MDMA kun je risico’s en snelheid niet meer goed inschatten. Deelnemen aan het verkeer onder invloed is daarom illegaal, maar ook levensgevaarlijk.

Psychische klachten en slaapproblemen

MDMA kan bestaande psychische klachten zoals angsten, depressies en psychoses verergeren. Mogelijk kan langdurig gebruik ook depressies, angsten, paniekreacties en slaapstoornissen laten ontstaan.

Schade lever en nieren

MDMA kan schadelijk zijn voor nieren en lever. De nieren en de lever zijn de ‘grote schoonmakers’ van het lichaam’. Er zijn enkele gevallen bekend waarbij MDMA-gebruik heeft geleid tot leverontsteking en het acuut falen van de lever. Waarschijnlijk is de ene persoon hier gevoeliger voor dan de andere.

Hersenbeschadiging

Gebruik van MDMA kan leiden tot veranderingen in de hersenen. Geheugen, concentratie en stemming worden mogelijk aangetast. Hoe vaker MDMA genomen wordt en hoe hoger de dosis, des te meer kans op schade. MDMA verhoogt de lichaamstemperatuur. Als de gebruiker in een warme ruimte is, kan de lichaamstemperatuur teveel stijgen. Hierdoor wordt het risico van hersenschade groter. Ook het combineren met andere middelen kan de kans vergroten. Het verschilt per persoon bij welke hoeveelheden MDMA schade optreedt en op welke manier de gebruiker er last van krijgt.

Vatbaarheid infecties

Gebruikers die gedurende langere perioden of regelmatig MDMA slikken lijken vatbaarder voor infecties.

Gebit

Door MDMA kan de gebruiker gaan knarsetanden en bijt- of kauwbewegingen maken. Daarnaast vermindert het de aanmaak van speeksel (de natuurlijke reiniger van het gebit). Dit is schadelijk voor het gebit.

Overlijden

Door MDMA kan iemand dood gaan. De kans hierop is heel erg klein. Maar heel soms overlijden er ook mensen die MDMA gebruiken zonder een duidelijke reden.

 

Voor bepaalde (kwetsbare) groepen zijn de risico’s van MDMA groter. Dit betekent niet dat MDMA veilig is voor de andere groepen. De groepen met een vergroot risico zijn:

  • licht verstandelijk gehandicapten

  • kinderen van ouders met psychische of verslavingsproblemen

  • mensen met psychische klachten

  • mensen met lichamelijke klachten. Hart- en vaatziekten, diabetes, astma, en epilepsie zijn voorbeelden van ziektes waarbij MDMA-gebruik erg riskant kan worden. De combinatie van drugs en medicijnen kan daarnaast nog onverwachte, vervelende effecten hebben.

  • jongeren. Zo zijn er aanwijzingen dat het gebruik van drugs een verstorend effect heeft op de ontwikkeling van de hersenen. En jong beginnen met drugs, vergroot de kans op verslaving op latere leeftijd. Van belang is dus om drugsgebruik zo lang mogelijk uit te stellen.