Wat zijn psychosociale problemen?

 

Psychosociale problemen zijn een combinatie van zowel psychische als sociale problemen.

Psychische problemen hebben te maken met onze gevoelens en gedachten.
Je voelt je bijvoorbeeld somber, verlaten, angstig of boos.

Sociale problemen hebben te maken met andere mensen of instanties.
Je hebt bijvoorbeeld moeilijkheden met je partner, kinderen, familie of buren, met je collega’s, je werkgever of met en instantie.

Lichamelijk kun je klachten krijgen zoals: hoofdpijn, hartkloppingen, slecht slapen.

Een voorbeeld van een psychosociaal probleem: iemand voelt zich angstig of somber omdat zijn of haar partner zich nooit aan afspraken houdt. Omdat het niet lukt het probleem zelf op te lossen, gaan die gevoelens zijn of haar leven beheersen. Hij of zij voelt zich gespannen en machteloos. Daardoor gaat het op het werk ook slechter. Het werk komt niet af en er ontstaat wrijving met de werkgever. Zo raken er meer mensen bij betrokken en worden de problemen steeds groter.

Iedereen reageert op een andere manier op psychosociale problemen.
Sommige mensen trekken zich terug, worden stil en somber.
Anderen worden gespannen, opvliegend en agressief.
Weer anderen vluchten in alcohol of drugs.
Dit kan tot nieuwe problemen leiden thuis, met de buren of op het werk.
Meestal zijn er verschillende problemen tegelijk. Het is vaak lastig te zeggen hoe en wanneer deze problemen zijn ontstaan.
We moeten veel regelen en met veel mensen rekening houden.
Als er dan een extra probleem optreedt, zoals ziekte, ruzie, scheiding, schulden of ontslag, wordt het vaak lastig om aan al die eisen te voldoen.
Soms lukt het niet meer om het overzicht te houden en alles zelf goed te regelen. De problemen stapelen zich op.

Het helpt om te praten met bijvoorbeeld je partner, goede vrienden, psycholoog, psychotherapeut of hier op traumamaatje.

 

"Het is niet wat met ons mis is, het is juist wat ons is overkomen!" (Auteur: Lilly Hope Lucario)