Imaginaire Exposure


Het kan moeilijk zijn om een nare gebeurtenis een plek te geven. Na een nare gebeurtenis kan je nog veel last krijgen van nare herinneringen gepaard met verschillende emoties zoals angst, verdriet en boosheid. Imaginaire exposure kan helpen met het verwerken van nare gebeurtenissen

Wat is imaginaire exposure?

Imaginaire exposure is een vorm van Cognitieve Gedragstherapie. Naast EMDR is imaginaire exposure de meest gebruikelijke behandeling voor traumaverwerking. Imaginaire exposure betekent het in gedachten opnieuw blootstellen aan een herinnering. In deze behandeling wordt er gevraagd om een traumatische herinnering op te roepen en op een levendige en gedetailleerde manier te beschrijven.

Het doel van imaginaire exposure is uiteindelijk dat de angst vermindert en dat je op een andere manier naar de gebeurtenis kan gaan kijken. Hiermee wordt bedoeld dat eventuele onjuiste en negatieve opvattingen over de traumatische gebeurtenis worden bijgesteld, maar ook dat je minder spanning bij de herinnering voelt.

Hoe werkt imaginaire exposure?

Een traumatische herinnering wil je misschien het liefst wegstoppen of onderdrukken, omdat deze herinneringen veel vervelende emoties oproepen. Als gevolg verwerk je het trauma niet. Bij imaginaire exposure wordt je blootgesteld aan deze traumatische herinneringen. Je gaat actief bezig om deze gebeurtenis te verwerken.

  1. Je beleeft onder begeleiding van de therapeut de traumatische gebeurtenis opnieuw. In de behandeling beschrijf je de traumatische gebeurtenis in detail (bv. wat is er gebeurd, hoe voelde jij je, wat dacht je, wat zag je en wat hoorde je). Hierdoor kan het voelen alsof je de gebeurtenis opnieuw beleeft.

  2. De gebeurtenis kan uitgebreid worden opgeschreven of de bijeenkomst kan worden opgenomen. Een opdracht buiten de sessies kan zijn dat je dagelijks het opgeschreven verhaal moet lezen of de geluidsopname moet beluisteren. Hierdoor word je herhaaldelijk blootgesteld aan de traumatische herinneringen. 

  3. Door de herhaaldelijke blootstelling aan de gebeurtenis nemen de angst en emoties die gepaard gaan met de gebeurtenis geleidelijk af. Dit noemen we uitdoven. Niet alleen de herinneringen worden minder beladen, maar ook alle triggers die je aan de herinnering laten denken (geuren, plekken, foto's). Je gaat de herinnering minder vermijden. Daarbij ervaar je dat je de herinneringen van de gebeurtenis aankan, dat je de controle niet verliest bij een herbeleving en dat de gebeurtenis jou op dit moment geen kwaad kan.