Narratieve Exposure Therapie (NET)

NET is een individuele behandeling die gericht is op verwerking van ernstige schokkende traumatische ervaringen.

Hoe werkt NET?

Bij de NET-behandeling worden de gedachten aan traumatische gebeurtenissen opgeroepen, maar specifiek voor NET is, dat alle belangrijke gebeurtenissen worden geplaatst in het perspectief van uw hele leven.

De eerste keer zal de behandelaar uitleggen hoe NET werkt en hoe je klachten door deze therapie zullen verminderen. De volgende zitting legt je samen met de behandelaar een touw of lint uit, dat je levenslijn voorstelt. De levenslijn begint bij de geboorte en eindigt bij het nu.
Voorbeeld:
Voor de mooie momenten kunt je zelf uit diverse (kunst)bloemen kiezen. Voor de akelige of traumatische momenten kunt je kiezen uit een aantal “stenen”. Je legt de bloemen en de stenen langs je levenslijn en geeft ze een naam, bijvoorbeeld “huwelijk”, “geboorte van mijn kind” (vaak bloemen), of “ongeval”, “beschieting”, “mishandeling” of “marteling” (vaak stenen).

Samen met uw behandelaar gaat je van de vroege jeugd af de belangrijkste gebeurtenissen uit je leven bespreken. Je bespreekt niet alleen de schokkende gebeurtenissen, maar ook de prettige en mooie gebeurtenissen. Je praat zo veel mogelijk in detail over gevoelens en gedachten en kijkt wat dit doet met je emoties, gedachten en lichaam. Vooral de moeilijke momenten worden tot in detail besproken. Door uitgebreid over de herinneringen te spreken, en ook over de omstandigheden waarin ze plaatsvonden, zal langzamerhand de ontstane pijn die bij deze herinneringen hoort, verminderen. Op deze manier overwint je samen met de behandelaar de angsten die bij deze herinneringen horen, verwerkt je de traumatische ervaringen en krijgt je een beter beeld van je hele leven.


Van de behandeling wordt een verslag gemaakt, een document van je eigen levensverhaal. Je krijgt dit document aan het einde van de behandeling, en je beslist zelf wat u met dit document gaat doen.


Hoe lang duurt de behandeling?


De duur van de behandeling kan variëren, afhankelijk van het aantal schokkende gebeurtenissen dat je hebt meegemaakt. Aan het begin van de behandeling wordt het aantal zittingen vastgesteld. Het is de bedoeling om hier goed aan vast te houden. Doorgaans duurt een NET-behandeling zes tot twaalf gesprekken van meestal 90 minuten. Omdat de verwerking na de behandeling meestal nog door gaat, is het niet aan te bevelen na NET direct een andere behandeling te starten. Beter is om een behandelpauze van enkele maanden in acht te nemen.


Zijn er bijwerkingen?

Vaak heb je na een behandelingsessie een paar dagen meer last van de herinneringen die je in de behandeling hebt opgehaald. Dat is een teken van verwerking. Uiteindelijk nemen de klachten echter juist af. Je kunt met de therapeut bespreken wat je kunt doen om zo goed mogelijk met deze reacties om te gaan.

Is NET effectief?


NET is een effectieve behandeling voor mensen die meerdere traumatische gebeurtenissen in hun leven hebben meegemaakt. Uit wetenschappelijk onderzoek naar de werkzaamheid van NET blijkt dat bij de meeste patiënten de klachten duidelijk afnemen. Herinneringen zullen hun emotionele lading verliezen. Het wordt gemakkelijker om aan de gebeurtenis terug te denken. In veel gevallen veranderen de herinneringsbeelden en worden ze bijvoorbeeld minder indringend of vager. Het kan echter ook zijn dat er nieuwe gedachten en inzichten ontstaan die een andere, minder bedreigende betekenis aan de gebeurtenis geven. Deze effecten dragen ertoe bij dat de schokkende ervaringen steeds meer een plek krijgen.
Het effect van de behandeling kan soms nog tot enkele maanden na de NET-behandeling doorzetten.