BEPP (Beknopte Eclectische Psychotherapie voor PTSS)

Verwerking van ingrijpende gebeurtenissen door traumabehandeling

Beknopte Eclectische Psychotherapie voor PTSS is een intensieve, maar meestal succesvolle behandeling, gericht op het verwerken van ingrijpende gebeurtenissen. Patiënten en cliënten geven vaak aan zich aanzienlijk beter te voelen na de behandeling. Ook hebben ze meer inzicht gekregen in zichzelf en in de invloed die ervaringen op hen hebben gehad. 

Traumatische ervaringen laten diepe sporen achter. BEPP helpt om onderdrukte, pijnlijke gevoelens en gedachten toe te laten, te uiten en te verwerken. Zo krijgt men weer grip op het leven. De patiënt of cliënt praat over de ingrijpende ervaring en de impact van deze gebeurtenis op zijn of haar leven. Vervolgens is er aandacht voor boosheid, betekenisgeving en een afscheidsritueel. Daarmee sluit de behandeling aan op het natuurlijke emotionele verwerkingsproces. De behandeling helpt om het trauma te verwerken en het leven op een nieuwe manier te aanvaarden.  

BEPP is een aangetoond effectieve behandeling, speciaal ontwikkeld voor de behandeling van PTSS. Het effect van BEPP wordt onderbouwd door onderzoek onder patiënten met PTSS die verschillende soorten traumatische gebeurtenissen hebben meegemaakt.

 

Voor wie is BEPP? 

BEPP is een traumagerichte therapie die geschikt is voor mensen die last hebben van PTSS-klachten. Denk bijvoorbeeld aan klachten als herbelevingen, nachtmerries, vermijding, overmatige alertheid, prikkelbaarheid en slaapproblemen. Patiënten komen niet in aanmerking voor BEPP als er sprake is van: 

 • een andere ernstige psychiatrische stoornis die de BEPP-behandeling kan bemoeilijken 
 • een acute psychotische stoornis of een ernstige dissociatieve stoornis (toestand van verlaagd bewustzijn) 
 • afhankelijkheid van alcohol of middelen; behandeling is alleen mogelijk als er afspraken met de patiënt kunnen worden gemaakt over het gebruik 

Wat houdt BEPP in? 

 1. De behandeling begint met uitgebreide uitleg over de klachten (psycho-educatie) en de relatie met het trauma. Dit gebeurt bij voorkeur samen met een partner of andere naaste. Vaak willen patiënten hun partner niet belasten met hun heftige gevoelens. Partners kunnen op die manier bewust of onbewust een belangrijke rol spelen in het onderdrukken van emoties.
   
 2. Vervolgens vertelt de patiënt of cliënt in detail over de ingrijpende gebeurtenis. Daarbij wordt de gebeurtenis zo levendig mogelijk teruggehaald. Door middel van denkbeeldige blootstelling, ofwel imaginaire exposure, gaat men terug naar de ingrijpende gebeurtenis. Hierbij is er ruimte voor heftige emoties, zoals verdriet en boosheid. De patiënt of cliënt wordt gevraagd om een voorwerp mee te nemen dat doet denken aan de ingrijpende gebeurtenis. Dit kan bijvoorbeeld een foto, kledingstuk, sieraad of tas zijn. 
   
 3. Daarna schrijft men een brief aan de persoon of instantie die verantwoordelijk wordt gehouden voor het trauma. Dat kan een boze brief, verdrietige brief of afscheidsbrief zijn. In de brief worden de losgekomen emoties onder woorden gebracht. De brief maakt onderdeel uit van de therapie en wordt niet verstuurd. 
   
 4. Zodra de klachten aanzienlijk zijn verminderd, wordt de aandacht gericht op de impact van de ingrijpende gebeurtenis en wat men ervan kan leren. Dit wordt ook wel betekenisgeving genoemd.
   
 5. De behandeling wordt afgesloten met een afscheidsritueel. Soms worden de naasten hierbij betrokken.  

Hoelang duurt BEPP?

BEPP bestaat gemiddeld uit 16 sessies van 3 kwartier tot 1 uur. De sessies vinden bij voorkeur wekelijks plaats. Na een sessie kan men een paar dagen meer last hebben van de herinnering die in de sessie is besproken. De behandelaar geeft aan hoe de patiënt of cliënt hier het beste mee kan omgaan. Zoals bij alle traumabehandelingen blijven restklachten soms in beperkte mate aanwezig. Denk bijvoorbeeld aan een verminderde concentratie.